RIZIKOVÉ PÍLENIE STROMOV

Realizujeme rôzne projekty v oblasti výrubov stromov na ťažko dostupných miestach, či iné výškové práce, kde dbáme predovšetkým na profesionálny prístup, vybavenie a bezpečnosť.

Rizikové pílenie stromov je odborným prístupom k odstraňovaniu alebo spracovaniu stromov, ktoré predstavujú potenciálnu hrozbu pre bezpečnosť a majetok. Táto práca by mala byť vykonávaná len kvalifikovanými arboristami alebo stromovými odborníkmi s odborným vybavením a vedomosťami potrebnými na riadenie rizika spojeného s pílením stromov.

Účinným spôsobom ako odviesť veľké kusy dreva je štiepkovanie. Je to bezpečný spôsob ako premeniť drevo na menšie kusy, jednoduchšie pre manipuláciu a následné spracovanie.

Prácu vykonávame na celom západnom Slovensku.

Požiadať o termín pílenia

Výškové práce

(Čistenie odpadových rýn, Orezávanie stromov a okrasných drevín, Vysokozdvižná plošina)

Výškové práce predstavujú špecifický typ pracovných činností vykonávaných vo výškach, ktoré vyžadujú zvláštne bezpečnostné opatrenia a odborné vybavenie. Tieto práce môžu zahŕňať údržbu budov, inštaláciu alebo opravy na stavbách, alebo dokonca práce na stromoch a elektrických vedeniach.

Bezpečnosť je pri výškových prácach absolútnou prioritou. Pracovníci musia byť riadne vyškolení a mať certifikáciu na používanie výškového vybavenia, ako sú lezecké laná, stupačky, alebo zdvíhacie plošiny. Ochranné prostriedky, ako sú bezpečnostné pásky a helmy, sú povinné. Výškové práce vyžadujú aj dôkladnú prípravu a plánovanie, vrátane zhodnotenia rizík a ochrany pred pádom. Pracovníci by mali byť oboznámení s postupmi evakuácie v prípade núdze a mať prístup k záchranným prostriedkom.

Odvoz zeleného odpadu je neoddelitelnou súčasťou mojich prác. Zelený odpad zahŕňa lístie, vetvy, konáre a iný bioodpad.

Zistiť viac

ChcelI by ste sa dozvedieť viac?

Naša práca ponúka množstvo rôznych riešení a preto sa s Vami radi spojíme.

 

Kontaktujte nás a zvyšok nechajte na nás